Μάθημα 5: Νόημα και σκοπός

Knowledge

Εξερευνήστε τον εαυτό σας, τις φιλοδοξίες σας, τους στόχους σας και βρείτε νόημα και σκοπό μέσα από αυτούς

Skills

Αναπτύξτε στρατηγικές για να βρείτε νόημα και σκοπό στη ζωή σας

Attitudes

Βρείτε νόημα και σκοπό στη ζωή σας και εφαρμόστε τα στη δουλειά σας

Previous module Back to course

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

The content of this website represents the views of the author only. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.