Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Προπονητές, Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Συμβούλους Σταδιοδρομίας

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

The content of this website represents the views of the author only. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.